Łopian – właściwości lecznicze. Tysiące lat tradycji w nowoczesnych produktach.

49,00 

Burkowa W.N., Iwanow А.А., Siergun W.P. (Тоmsk, 2018)

Opis

W książce przedstawiono wyniki wieloletnich badań jej autorów i ich współpracowników, poświęconych opracowaniu i dokładnemu zbadaniu oryginalnych produktów na bazie łopianu większego. W monografii omówiono doświadczenia zastosowania łopianu w medycynie ludowej, podano jego opis botaniczny oraz podsumowano wyniki badań składu chemicznego i właściwości biologicznie aktywnych substancji zawartych w łopianie, przeprowadzonych przez krajowych i zagranicznych uczonych. Przedstawiono w niej także warunki uprawy łopianu i przygotowywania surowca roślinnego, pozyskiwanego na przedgórzu Ałtaju.

Niniejsza monografia zawiera także przegląd produktów na bazie łopianu większego produkowanych przez firmę «Biolit» Sp. z o.o., których skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone dostępnymi wynikami badań doświadczalnych i klinicznych.

Dla farmakologów, prowizorów, lekarzy różnych specjalności, a także dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani utrzymaniem dobrego zdrowia aż do podeszłego wieku, dla młodych ludzi mających złe przyzwyczajenia, zawodowych sportowców, a także dla starszych ludzi, przyjmujących duże ilość leków syntetycznych – dla nich wszystkich przeznaczone są omawiane w monografii preparaty.

Autorzy:

Translate »