11 pażdziernika 2017r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pod tytułem „Naturalne adaptogeny i ich rola w utrzymaniu zdrowia w badaniach syberyjskich naukowców ” organizowane przez Katedrę i Zakład Technologii Środków Leczniczych wraz ze Studiem Doktoranckim Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Gościem specjalnym na wyżej wymienionym seminarium była pani profesor Walentyna Burkowa, dyrektor generalny Biolitu.

Udział w seminarium będzie uwieńczony został certyfikatem z pieczęcią uczelni Akademii Medycznej z tytułem uzyskania punktów dla lekarzy w ramach doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego.

 


Program Seminarium

„Naturalne adaptogeny i ich rola w utrzymaniu zdrowia w badaniach syberyjskich naukowców ”

 

Seminarium odbyło się dnia 11.10.2017 w godzinach 12:00 – 17:00 w budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8

 

Gość specjalny:

Prof. zw. dr hab. n. chem. Walentyna Nikołajewna Burkowa

Profesor zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk, generalny dyrektor Instytutu Badawczo-Produkcyjnego z Tomska oraz członek Komitetu Ekspertyz Efektywności Produktów Zdrowotnych i Technologii Biomedycznej Rady Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk. 

Autorka ponad 100 prac naukowych, 2 monografii, współautorka 11 patentów (m.in. unikalnej technologii wytwarzania wodnych ekstraktów roślinnych) i 24 receptur leczniczych fitofarmaceutyków. Laureatka licznych nagród w tym ArchiMed 2002r. za opracowanie programu profilaktycznej i rekonstrukcyjnej medycyny na bazie preparatów naturalnych produkowanych na ekologicznie czystym Ałtaju.

 

Program seminarium:

12:00 – 12:30     mgr Halina Jurkowska – Otwarcie seminarium, powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki adaptogenów

 

12:30 – 14.00     Prof. zw. dr hab. n. chem. Walentyna Nikołajewna Burkowa – Adaptogeny – historia badań, własności biochemiczne i funkcjonalne

 

14:00 – 15:00     mgr inż. Tomasz Lipiński – Immunomodulacyjne działanie adaptogenów. Induktory  interferonów pochodzenia naturalnego w adaptogenach

 

15:30 – 16:30     mgr inż. Tomasz Lipiński – Przykłady adaptogennych roślin i substancji organicznych.  Charakterystyka substancji biologicznie aktywnych oraz ich zastosowanie we współczesnej medycynie

 

16:30 – 17:00     Zakończenie seminarium, dyskusja oraz konsultacje indywidualne

 

Adaptogeny stanowią kluczowy element w profilaktyce wspomagania układu odpornościowego. Są substancjami ułatwiającymi przystosowanie się organizmu do niekorzystnych warunków środowiskowych. Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy poprzez prezentację interesujących badań naukowych prowadzonych przez Syberyjskie Uniwersytety oraz Instytut Badawczy Biolit w zakresie wykorzystania zasobów biologicznych Syberii w fitoterapii. Seminarium było dedykowane farmaceutom, lekarzom, pracownikom naukowym, młodym naukowcom, doktorantom, magistrantom, członkom kół naukowych i wszystkim pasjonatom nauki. Podczas Seminarium uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych naukowców oraz wymienić się doświadczeniami i wiedzą na temat metod fitoterapii stosowanej aktualnie w lecznictwie.

Kliknij, aby pobrać program seminarium w formacie pliku tekstowego.

Kliknij, aby zobaczyć poster seminarium.

Lekarze, farmaceuci i studenci otrzymali możliwość zapoznania się nie tylko z nową wiedzą naukowo-badawczą syberyjskich naukowców ale także z badaniami klinicznymi dot. wpływu substancji roślinnych z czystych ekologicznie terenów zachodniej Syberii na organizm człowieka.

Kierownictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  wysoko oceniło prace naukowe i entuzjazm rosyjskich naukowców oraz zaproponowało rozszerzenie przedsięwzięcia o cykliczne konferencje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Uczestnicy otrzymali Certyfikat umożliwiający otrzymanie dodatkowej punktacji w zakresie podwyższenia kwalifikacji zawodowych.
Przedsięwzięciu towarzyszyła Niezależna Telewizja (NTV1) wraz z jej prekursorem Januszem Zagórskim.

Instytut Naukowo- Badawczy Biolit wyraża podziękowania kierownictwu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu za zainteresowanie  27 letnią praktyką doświadczeń i badań klinicznych syberyjskich naukowców w tym kadry profesorów Tomskiego Uniwersytetu medycznego Rosyjskiej Akademii Nauk.
Składamy podziękowania na ręce magistrantki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Sary Winkler za ogromny wkład w organizację  Międzynarodowego Seminarium Naukowego.

Translate »