Człowiek w obliczu zagrożenia chorobą nowotworową

Przyczyna i uwarunkowania raka. Rak jako struktura dysypatywna Koncepcja struktur dysypatywnych sformułowana została w 1966 r. na podstawie badań w dziedzinie nieliniowej termodynamiki nierównowagowej wykonywanych pod kierunkiem belgijskiego fizykochemika, laureata...

czytaj dalej

Filozofia samobójstwa

Kazimierz Kopczyński red. B.Sygit ZŁOTA KSIĘGA JUBILEUSZOWA Brunon Hołyst, Wyd Fundacja UBI SOCIETAS IBI IUS Uniwersytet Łódzki 2015 FILOZOFICZNE ASPEKTY SAMOBÓJSTWA Są tylko dwa poglądy na życie, odpowiadające dwoistości, jaką jest człowiek: stworzenie zwierzęce...

czytaj dalej

Edukacyjne walory krajobrazu kulturowego

Kopczyński K., 2009. Edukacyjne walory krajobrazu kulturowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 53-62. Edukacyjne walory krajobrazu kulturowego Kazimierz KopczyńskiUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie...

czytaj dalej

Wychowanie proekologiczne

Kultura i Edukacja 2010, nr 3 (77) Kazimierz Kopczyński DUCHOWE, SPOŁECZNE I TERAPEUTYCZNE WALORY WYCHOWANIA PROEKOLOGICZNEGO „Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć” Cyceron „Ekologia jest wielką integracją, nowym holizmem, nowym...

czytaj dalej

Profilaktyka samobójstw u osób w wieku senioralnym

Kazimierz Kopczyński, Magdalena Kaczmarek PROFILAKTYKA SAMOBÓJSTW U OSÓB W WIEKU SENIORALNYM Jednak doświadczenie życiowe i sama refleksyjna problematyka życia nie sprzyjają rozwojowi radosnego życia, silnego zmysłu życia. Zastanowienie nad. życiem i doświadczenie...

czytaj dalej

Immunomodulacyjne i przeciwnowotworowe właściwości grzybów

  Źródło:  Polska wersja artykułu, który ukazał się w języku angielskim w czasopiśmie  Acta Mycologica 2012 vol.47(1) Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i stanowi próbę syntezy wyników badań nad immunomodulacyjnymi i przeciwnowotworowymi właściwościami grzybów...

czytaj dalej
Translate »