Współpraca Biolit Europe z polskimi uczelniami wyższymi podjęta w zakresie nauki i edukacji

Śląski Uniwersytet Medyczny

 

 

Międzynarodowe seminarium naukowe w Sosnowcu z udziałem pani profesor Walentyny Nikołajewny Burkowej

11 pażdziernika 2017r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pod tytułem „Naturalne adaptogeny i ich rola w utrzymaniu zdrowia w badaniach syberyjskich naukowców ” organizowane przez Katedrę i Zakład Technologii Środków Leczniczych wraz ze Studiem Doktoranckim Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Więcej informacji 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

W maju 2018r Biolit rozpoczął współpracę naukową z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli. W dniu 12 maja 2018r. odbył się pierwszy wykład Biolitu dla II roku studiów niestacjonarnych. Temat wykładu: Naturalne  adaptogeny i ich rola w utrzymaniu zdrowia w badaniach syberyjskich naukowców. Więcej informacji. 

dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Głowacka - kierownik Zakładu Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wspólnie z dr. Głowacką podjęliśmy działania w zakresie wspólnej realizacji Festiwalu Kultury Zdrowia „Pełnia Zdrowia”. Więcej informacji. 

dr. Kazimierz Kopczyński

 

Firma Biolit Europe pragnie serdecznie podziękować dr. Kazimierzowi Kopczyńskiemu, który przy współpracy z firmą Biolit Europe dzieli się z Państwem informacją naukową opartą na rzetelnych źródłach, publikowaną na niniejszej stronie internetowej.

Kazimierz Kopczyński, adiunkt w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie, absolwent psychologii w Uniwersytecie Łódzkim, specjalność- psychologia kliniczna. Ukończył także studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska w Uniwersytecie Łódzkim, geologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycznej w Uniwersytecie Warszawskim i geriatrii i opieki długoterminowej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych m.in. z zakresu psychologii, psychoonkologii, pedagogiki, suicydologii, filozofii, edukacji ekologicznej, mikologii i paleomikologii, nauki o żywieniu. Jest autorem książki „Zainteresowania i system wartości u nieletnich zagrożonych samobójstwem” oraz współautorem dwóch książek interdyscyplinarnych „Kamień w religii, kulturze i sztuce” i „Krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Próba ujęcia interdyscyplinarnego”.
W swojej działalności naukowej i popularyzacyjnej i dydaktycznej dr Kazimierz Kopczyński głosi ideę holistycznego podejścia do Człowieka, Ziemi i Wszechświata. Jest zwolennikiem ekofilozofii, która wskazuje na duchowy i estetyczny wymiar Przyrody, ale także egzestencjalizmu dostrzegającego tragizm życia ludzkiego.

Prace naukowe doktora Kopczyńskiego. 

Wspólnie zrealizowany film dotyczący grzybów.

 

Translate »