Baza naukowa

Przedkliniczne i kliniczne badania produktów wykonywane są w zakresie wymogów preparatów leczniczych, co stanowi chlubny wyjątek w branży kosmetyków/suplementów.

Biolit stosuje 15 różnych technologii wytwarzania, z których 11 jest opatentowanych. Opatentowano także 24 wynalezione środki lecznicze wraz ze sposobami ich wytwarzania. Firma Biolit posiada 50 patentów na znak towarowy.

opatentowane środki lecznicze

patenty

prace naukowe

Na podstawie przeprowadzonych w związku z produktami i metodami produkcji badań opublikowano liczne prace naukowe:

prac doktorskich

habilitacje

monografie

ponad 500 naukowych publikacji w prasie rosyjskiej i zagranicznej

 

Naukowymi partnerami Biolitu są:

  • Instytut Chemii  Syberyjskiego Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk  w Tomsku,
  • Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tomsku,
  • Naukowo-Badawczy Instytut Kardiologii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Tomsku,
  • Naukowo-Badawczy Instytut Klinicznej i Eksperymentalnej Limfologii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku,
  • Instytut Cytologii i Genetyki Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku.

Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tomsku jest jedną z wiodących medycznych uczelni Rosyjskiej Federacji i strategicznym partnerem Biolit Sp. z o.o. Nowe naukowe badania i wiedza wysoko wykwalifikowanych współpracowników uniwersytetu medycznego są  wdrażane do produkcji przez specjalistów  firmy Biolit.

Spośród  pracowników naukowych uniwersytetu medycznego w Tomsku z firmą Biolit współpracują min:

profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych  A.I.Vengerovskij

kierownik katedry Farmakologii Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku

doktor habilitowany nauk farmaceutycznych W.S.Czuczalin

kierownik katedry Farmaceutycznej technologii,
zarządzający naukowo–oświatowego centrum Farmacja i Farmakologia
dziekan fakultetu farmaceutycznego Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku

doktor habilitowany nauk medycznych L.S. Sotnikova

profesor nadzwyczajny katedry akuszerstwa i ginekologii Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku,
kierownik naukowo-praktycznego programu Zdrowie kobiety

Translate »