Proces produkcji suplementów Biolit 

  • Własne przedsiębiorstwo w cyklu zamkniętym.
  • Surowiec roślinny uprawiany na własnych polach z kontrolą jakości.
  • Przedkliniczne i kliniczne badania produkcji wykonywane są w zakresie wymogów preparatów leczniczych.
  • Wysoko efektywna produkcja odpowiadająca wysokim standardom jakości.

„Biolit Ałtaj”
Przetwórstwo surowca roślinnego przeprowadza się w specjalnie  urządzeniach specjalnie zaprojektowanych dla potrzeb firmy, które pozwalają przetwarzać surowiec roślinny w skali przemysłowej.
Moc przerobowa kompleksu suszarni pozwala uzyskać ok. 4 ton suchego surowca zielarskiego w ciągu doby.
Podczas sezonu przetwórczego „Biolit Ałtaj” przetwarza do 1000 ton surowca roślinnego.
uzyskując około 100 ton ekstraktów roślinnych rocznie .

„Biolit Ałtaj” przetwarza do

ton ekstraktów roślinnych rocznie

Główne obszary aktywności produktów prozdrowotnych firmy

  • Utrzymywanie i poprawa pracy: układu sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego, moczowo-płciowego, żołądkowo-jelitowego, prawidłowej pracy wątroby.
  • Utrzymanie prawidłowego metabolizmu węglowodanów,
  • Wspomaganie odporności,
  • Wspomaganie gospodarki hormonalnej

Korzyści ze stosowania produktów Biolitu:
Odczuwalny pozytywny efekt  już po 2 -dniowej aplikacji,  uzasadniony wysoką zawartością substancji aktywnych (do 25 % zawartości w granulowanych ekstraktach) .

Nasze surowce

Jakość surowca- pola-uprawne

Firma „Biolit”-jest jednym z nielicznych przedstawicieli branżowych, wykorzystującym w procesie wytwarzania surowce zielarskie uzyskiwane z samodzielnie prowadzonych upraw roślin.

Surowiec roślinny
Uprawa surowca zielarskiego prowadzona jest zgodnie z zasadami GAP( Dobra Praktyka Rolnicza). Na  własnych czysto ekologicznych terenach Ałtaju uprawy prowadzone są zgodnie z wymogami i zasadami bezpieczeństwa do produkcji żywności i leków.
Zbiór surowca roślinnego odbywa się w  optymalnym okresie dla każdego gatunku, by można było uzyskać surowiec o najwyższej zawartości substancji biologicznie czynnych.

Surowiec roślinny
Wstępna obróbka surowca zielarskiego odbywa się w miejscu zbioru i produkcji, co znacząco skraca czas od przygotowania do przetworzenia i chroni surowiec przed degradacją enzymatyczną.

Znacząca część surowca roślinnego przetwarzana jest w stanie świeżym, bezpośrednio po zbiorze, w procesie wytwarzania intraktów   co pozwala zabezpieczyć substancje  biologicznie  czynne ilościowo i jakościowo .

Do każdego rodzaju surowca „Biolit” stosuje indywidualne procesy ekstrakcyjne.

 

Organomineralny surowiec

Firma Biolit, również dysonuje technologiami wykorzystania  specjalnych frakcji huminowych ze złóż borowinowych oraz torfowych w wyznaczonych terenach Zachodniej Syberii i Ałtaju.

„Biolit Ałtaj”

Filia „Biolitu”- „Biolit Ałtaj” położona jest w Ałtajskim Kraju-  jednym z najbardziej czystych obszarów  świata- u podnóża gór Ałtaju.Podstawową działalnością Biolitu Ałtaj-  jest uprawa, przygotowanie i pierwotna  obróbka  surowca zielarskiego.
Uprawa surowca zielarskiego  prowadzona jest na obszarze  ok. 1 000 hektarów.

 

„Biolit Ałtaj”
Ponad 14 lat temu firma z sukcesem stosuje ogólnoświatowe doświadczenie kontenerowej uprawy wieloletnich roślin z długim okresem wzrostu.

Fotografie przedstawiają uprawę Rhodiola guadrefida oraz  różeńca górskiego-(Rhodíola rósea)

„Biolit Ałtaj”
Biolit uprawia ponad 70 gatunków roślin  wśród , których są rośliny lecznicze objęte ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska RF z 2005r, zawarte w tzw. Czerwonej Księdze  Gatunków.

„Biolit Ałtaj”
Popularne rośliny lecznicze  uprawiane przez  „Biolit Ałtaj”:
-łopian większy (Arctium lappa ),

-przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris ) ,

– bodziszek łąkowy (Geránium praténse) ,

-rdest ptasi (Polygonum aviculare)

uprawa rośliny pod nazwą: Ziziphora clinopodioides,

Ziziphora clinopodioides jest rośliną, której substancje czynne wykorzystywane są w procesie wytwarzania leków  stosowanych w prewencji miażdżycy i udarów mózgu.

uprawa rośliny pod nazwą: Herba Bupleuri
Herba Bupleuri jest rośliną, której substancje czynne wykorzystywane są w procesie wytwarzania preparatów  stosowanych w prewencji stanów zapalnych przewodów pokarmowych, jak również o działaniu żółciopędnym i antyseptycznym.

 

 

Uprawa rośliny pod nazwą:Łopianu większego (Arctium lappa)

 

 

 

 

Plantacja Łopianu większego (Arctium lappa)

 

 

Plantacja Jeżówki purpurowej (Echinacea)

 

 

Plantacja krzewów Aronii (Aronia arbutifolia)

 

 

Plantacja  Rokitnika (Hipophae rhamnoides)

 

 

Plantacja  Rokitnika (Hipophae rhamnoides)

„Biolit Ałtaj”
Przetwórstwo surowca roślinnego przeprowadza się w specjalnie  urządzeniach specjalnie zaprojektowanych dla potrzeb firmy, które pozwalają przetwarzać surowiec roślinny w skali przemysłowej.
Moc przerobowa kompleksu suszarni pozwala uzyskać ok. 4 ton suchego surowca zielarskiego w ciągu  doby.
Podczas sezonu przetwórczego „Biolit Ałtaj”przetwarza do 1000ton surowca roślinnego.
uzyskując ok  100 ton ekstraktów roślinnych rocznie .

Proces produkcji

Baza naukowo-badawcza i produkcyjna
Miejsce wytwarzania znajduje się w Korniłowie koło Tomska na terenie Instytutu Chemii  Syberyjskiego Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk.
Tu odbywa się produkcja suplementów diety,kosmetyków,produktów prozdrowotnych na bazie surowców pochodzenia naturalnego.

Baza naukowo-badawcza i produkcyjna

Filia „Biolit Ałtaj ” zajmuje się uprawą i procesem pełnego przetwórstwa surowców roślinnych.

Uprawy ziół oparte są na metodach organicznych, bez zastosowania  syntetycznych substancji chemicznych.

Dział techniczny
Wydział techniczny projektuje  i wytwarza urządzenia dla zapewnienia optymalnego procesu ekstrakcji.

Baza naukowo-badawcza i produkcyjna

Labolatorium ekspertyz badań przedklinicznych prowadzi badania skuteczności projektowanych wyrobów.
Labolatorium kontroli jakości i bezpieczeństwa zgodnie z ustalonymi procedurami zapewnia pełną kontrolę surowca zwalnianego do produkcji, półfabrykatów i  wyrobów gotowych firmy „Biolit”.

Kontrola produkcji:

Kontrola jakości produkcji obejmuje wszystkie etapy wytwarzania. Jest prowadzony przez Oddział Kontroli Jakości wraz z  laboratoriami: fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym.

Translate »